ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ......τα πρώτα βήματα
 

 

Α' ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 2
Φυσική 1
Νεοελ. Γλώσσα-Αρχαία 2
Ιστορία 1
   
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 6
 
Β' & Γ' ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 2
Φυσική-Χημεία 2
Νεοελ. Γλώσσα-Αρχαία 2
Ιστορία 1
   
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 7

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται καθημερινά για το σχολείο αποκτώντας αυτοπεποίθηση και σιγουριά.