ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ .....ο δρόμος για την επιτυχία
 

Οι μαθητές μας, υποψήφιοι φοιτητές πλέον, μέσα από ένα συστηματικό πρόγραμμα μελέτης εξασφαλίζουν την εισαγωγή τους στις περιζήτητες σχολές των ΑΕΙ & ΤΕΙ

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Αρχαία 4
Κοινωνιολογία 2
Ιστορία 2
Έκθεση-Λογοτεχνία 3
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 11
 
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 4
Φυσική 4
Χημεία 3
Έκθεση-Λογοτεχνία 3
   
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 14
 
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Φυσική 4
Χημεία 3
Εκθεση-Λογοτεχνία. 3
Βιολογία 3
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 13

 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 4
Α.Ο.Θ. 3
Α.Ε.Π.Π. 3
Έκθεση-Λογοτεχνία 3
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 13

Οι μαθητές της Γ' τάξης του Λυκείου γράφουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς 15 διαγωνίσματα προσομοίωσης διάρκειας 3 ωρών.