ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ......μπαίνουν οι βάσεις
 

Οι μαθητές μας εξοικειώνονται με το νέο σύστημα του Λυκείου και ανακαλύπτουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 4
Φυσική 2
Χημεία 2
Αρχαία 2
Έκθεση  2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 12

Οι μαθητές της Α' τάξης του Λυκείου γράφουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς 15 διαγωνίσματα προσομοίωσης.