ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ .....αρχίζει η εξειδίκευση
 

Οι μαθητές μας επιλέγουν κατεύθυνση και ξεκινούν μια ολοκληρωμένη προετοιμασία.

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Αρχαία 3
Έκθεση-Λογοτεχνία 2
Προετοιμασία Γ' Λυκείου
Αρχαία 2
ΈΙστορία 1
Κοινωνιολογία 1
   
 
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 3
Φυσική 3
Χημεία 2
Έκθεση-Λογοτεχνία 2
Προετοιμασία Γ' Λυκείου
Μαθηματικά 2
Φυσική 2
Χημεία 1

 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Φυσική 3
Χημεία 2
Έκθεση-Λογοτεχνία 2
Προετοιμασία Γ' Λυκείου
Φυσική 2
Χημεία 1
Βιολογία 1
 
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝ. & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 3
Έκθεση-Λογοτεχνία 2
Προετοιμασία Γ' Λυκείου
Μαθηματικά 2
Α.Ε.Π.Π. 1
Α.Ο.Θ. 1
   

 

Οι μαθητές της Β' τάξης του Λυκείου γράφουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς 21 διαγωνίσματα προσομοίωσης.